Wees welkom tijdens onze open repetities!
Voor K!DZ uit het 1e t/m 6e leerjaar basisschool (vanaf september)
Voor T!ENZ van de middelbare school (vanaf september)

Open Deur